Jedan dan života…

Ti, da ti…
15. октобар 2021.
Zaigraj poslednji tango…
4. новембар 2021.

Sunce je nežno milovalo jutro bez broja,

Vetar je tiho pevušio prolećnu sonatu,

Došao je na ovaj svet, raširio svoja krila,

Krenuo u susret razigranom doratu…

Oh, kako je divan svet u kome se našao,

Leteo je uzbuđeno sa cveta na cvet,

U susret svojoj sudbini, on je hrabro išao,

Negde, u dubini, krila se njegova avet…

Kako je samo divan taj životni žar,

Srca ga je vodilo cvetnim predelima,

Da, to je onaj divni, od Boga dati dar,

Trebalo je leteti, dok ga ne proguta tmina…

Noć se šunjala gradom, da li ona dušu ima,

Umoran od života, koji je trajao samo jedan dan,

Sve ređe je lepetao svojim divnim krilima,

Bližio se kraj, u dubini se osećao izdan…

Živite, ljudi, gledajte leptira ponosnog,

U jednom danu čitav život je stao,

Sećajte se lepog, ne života žalosnog,

Živite život koji vam je Gospod dao…

Comments are closed.