O, Gospode, Bože moj…

” Sveti” pravednici…
5. septembra 2019.
Ponekad se zapitam…
11. septembra 2019.

O, Gospode, Bože moj,

Daj mi taj drhtaj u srcu mom,

Da osetim da sam još sin Tvoj,

Onu sigurnost u naručju Tvom…

O, Gospode, Bože moj,

Daj mi tu slabost u telu mom,

Da osetim kako je biti pred grobom,

Da se ne hvalim snagom svojom…

O, Gospode, Bože moj,

Daj mi taj nemir u moju dušu,

Neka se priseti sin Tvoj,

Kako je bilo tužnom Bogatašu…

O, Gospode, Bože moj,

Neka me napuste prijatelji moji,

Da se priseti, zna sin Tvoj,

Kako su čudni putevi Tvoji…

O, Gospode, Bože moj,

Neka uzdrhte kosti moje,

Neka se u tmini seti sin Tvoj,

Da ne može ništa bez Ljubavi Tvoje…

O, Gospode, Bože moj…

Comments are closed.