Ne dozvoli, Gospode…

Moja Zvezdo u noći…
16. oktobra 2018.
Dva su puta u životu…
4. novembra 2018.

U ovoj noći, pune samoći, jada i bola,

Videh kako crni gavran sleće na moj dlan,

Pomozi mi, Gospode, da ne padnem, kao u doba apostola,

Ne dozvoli da se osušim poput cveta, kao mlad jablan…

 

Vidi sina Tvog kako suznih očiju traži Tebe na Nebu,

Ne može više sebe da gleda u grehu kako hodi,

Ne dozvoli, Gospode, da ga na njegovom pogrebu,

Okruže pali anđeli, na njegovom krajnjem mimohodu…

 

Ne dozvoli, Gospode, da propadne jedna duša u tamnoj tmini,

Da nestane zauvek u dubinama neshvatljivog Pakla,

Podigni me u slabosti mojoj, ojačaj u Tvojoj čvrstini,

Zaboravi kako je Tebe, u svojoj slabosti, blatila, ostavila…

 

Ne dozvoli, Gospode, pomozi, učini, oprosti,

Jer nije čudo ako spaseš pravednika u Svetinji Tvojoj,

Pokaži, Gospode, kako se jedan Tvoj sluga bedni, priprosti,

Kreće ka Svetlosti, Jedinoj, Tvojoj i beskrajnoj…

 

Pomozi, Gospode, pomozi, oprosti i učini,

Da te sluga Tvoj u radosti voli i proslavlja,

Ne dozvoli da nestane u svojoj crvotičini,

Da ne ostane od mene samo prah i pepeo, obična čitulja…

Ostavite odgovor